Klēpjdatora akumulatora lietošanas instrukcija

Pirms akumulatora pirmreizējas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Atverot iepakojumu, pārliecinieties, ka iepakojums un akumulators nav bojāti. Izmantojiet savā klēpjdatorā tikai piemērotus un saderīgus akumulatoru tipus.
Neizmetiet izlietoto akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem, bet aiznesiet to uz savākšanas punktu vai iemetiet šādiem mērķiem paredzētā konteinerā.

UZSTĀDĪŠANA 

Uzmanīgi ievietojiet akumulatoru klēpjdatora akumulatora ligzdā un pārliecinieties, ka akumulators kārtīgi iestiprinās savā vietā. Sekojiet, lai akumulatora slēdzējsistēmas būtu slēgtā stāvoklī. Vajadzības gadījumā lasiet klēpjdatora lietošanas instrukciju.
Nepielietojiet spēku!

IZMANTOŠANA

Jauns akumulators ir neuzlādēts un ir vēlams akumulatoru nekavējoties pielādēt. Akumulatoru var lādēt temperatūras amplitūdā no 5 līdz 35°C. Pirmajai lādēšanas reizei būtu jāilgst vismaz 12 stundas.
Turpmāk pilnīgi tukša akumulatora uzlādēšana var aizņemt 3-4 stundas laika.
Lai palielinātu akumulatora izturību, iesakām pirmajās lādēšanas reizēs (2-4) ļaut akumulatoram pilnībā iztukšoties un pēc tam to maksimāli pielādēt.
Lai akumulatoru pilnībā iztukšotu, jāatvieno strāvas vads un jāizmanto akumulatora strāva tik ilgi, kamēr klēpjdators izslēdzas tukšā akumulatora dēļ. Ja klēpjdators un/vai akumulators netiek izmantots, tad akumulators iztukšojas pats no sevis.
Normālos apstākļos strādājoša akumulatora kalpošanas ilgums ir 500-800 lādēšanas reizes vai 1,5 līdz 3 gadi. Li-Ion akumulatoriem ir ierobežots lādēšanas reižu skaits.
Uzlādēta akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no akumulatora izmantošanas intensitātes un izmantojamajām aplikācijām. Darbības laiks ir atkarīgs no akumulatora ietilpības, izmantotajām papildierīcēm un programmām, ekrāna spilgtuma un ārējās vides temperatūras.
Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas ilgumu, izņemiet akumulatoru, ja neizmantojat klēpjdatoru ilgāku laiku. Glabājiet to sausā un vēsā vietā, kas pasargāta no tiešiem saules stariem.DARBĪBAS LAIKA PALIELINĀŠANA

Ir iespējams paildzināt klēpjdatora akumulatora vienreizējo darbības laiku un ietaupīt strāvu, samazinot LCD displeja spilgtumu un izmantojot klēpjdatora enerģijas taupīšanas funkcijas. Lietojot klēpjdatoru, aizveriet liekās programmas un atvienojiet ierīces, kuras neizmantojat. Regulāri (1 reizi gadā) veiciet sava klēpjdatora apkopi. Veicot ierakstus CD/DVD matricās, iesakām pieslēgt datoru pie strāvas tīkla.

AKUMULATORA STATUSS

Izlasiet sava klēpjdatora lietošanas instrukciju, taču parasti datora indikatoru gaismas ir sekojošas:
• Zaļā gaisma mirgo – akumulators tiek lādēts
• Zaļā gaisma deg – akumulators ir uzlādēts
• Sarkanā gaisma mirgo – akumulators ir gandrīz tukšs
• Indikatora gaisma nedeg– akumulators ir tukšs

DROŠĪBA

Neveiciet akumulatora lādēšanu un nepieslēdziet klēpjdatoru strāvas tīklam negaisa laikā.
Nelādējiet akumulatoru ar nesaderīgu ierīci.
Nepieļaujiet, lai akumulators kristu vai saņemtu triecienus. Nepieļaujiet fizisku bojājumu nodarīšanu akumulatoram.
Necentieties akumulatoru atvērt vai remontēt.
Novērsiet akumulatora saskari ar šķidrumiem. Slapja akumulatora izmantošana var izraisīt strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Neglabājiet akumulatoru saulē vai tiešā karstumā. Ja akumulators izņemts no datora, glabājiet to antistatiskā plēves maisā, sausā un vēsā vietā.
Izmantojiet akumulatoru tikai saderīgos klēpjdatora modeļos.
Neizmetiet akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem, nogādājiet to savākšanas punktā vai izmetiet to šim nolūkam paredzētā konteinerā. Akumulatori var saturēt videi bīstamus ķīmiskus savienojumus.

turvalisus

GARANTIJAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA

• Visu akumulatoru garantijas termiņš ir 6 mēneši. Garantijas termiņš sākas preces izsniegšanas pavaddokumentos minētajā datumā.
• Ja iestājas garantijas gadījums, tiek nomainīti bojātā akumulatora elementi vai arī tas tiek nomainīts pret jaunu, līdzvērtīgu akumulatoru. Nomaiņas gadījumā vecais akumulators paliek garantijas veicēja rīcībā.
• Garantijas pamatā ir preces pirkuma dokumenta vai pavaddokumenta oriģināls vai kopija, uz kura ir redzams darījuma datums, produkta nosaukums un sērijas numurs, vai arī uz ierīces norādītais produkta kods.
• Garantijas pārtraukšanas konstatēšana ir pārdevēja kompetencē un tā balstās uz garantijas nosacījumiem.
• Pārdevējs neveic garantijas preču transportēšanu, kā arī neapmaksā pasta izdevumus, ja attiecībā uz to nepastāv iepriekšēja vienošanās.
• Uz akumulatoriem garantija attiecas tikai tādā gadījumā, ja runa ir par ražotāja pieļautu defektu. Klienta pienākums ir informēt pārdevēju par defektu pēc iespējas ātrāk.


Uz akumulatoru neattiecas garantija, ja:

• Akumulators ir lādēts ar nepareizām vai nesaderīgām ierīcēm
• Akumulators ir saņēmis triecienu vai nokritis
• Akumulators ir cietis no pārsprieguma
• Akumulators ir cietis no īssavienojuma
• Akumulatoru kāds ir centies atvērt
• Akumulators ir izmantots datorā, kas nav tehniskā kārtībā, vai arī nav saderīgs ar akumulatoru
• Akumulatoram ir nodarīti fiziski bojājumi
• Uz akumulatora esošās uzlīmes vai sērijas numuri ir noņemti vai bojāti.


Gadījumā, ja Jums ir radušās problēmas ar izmantojamo akumulatoru, informējiet pārdevēju par bojāto produktu pa tālruni vai e-pastu.
Nosūtiet pārdevējam bojāto akumulatoru kopā ar pirkuma dokumentu un detalizētu problēmas izklāstu.
Ja akumulators atbilst garantijas nosacījumiem, pārdevējs nomainīs bojātā akumulatora elementus, vai arī nosūtīs klientam vietā jaunu akumulatoru 30 dienu laikā sākot no dienas, kurā bojātais akumulators nonāca pie pārdevēja. Ja akumulatora remonts vai nomaiņa nav iespējama, pārdevējs atlīdzinās akumulatora vērtību un vienošanās gadījumā arī transportēšanas izdevumus.