Klientu atbalsts

Preču piegāde

Piegāde Latvijā:

a) Latvijas Pasts – ja pasūtījumā nav norādīts, vai arī Batterymarket.eu  jebkurā citā veidā (ar tālruņa vai e-pasta starpniecību) nav paziņots par to, kādu piegādes veidu vēlaties, tad prece tiek nosūtīta ar Latvijas Pasta vienkāršo sūtījumu uz pasta filiāli. Vienkāršais sūtījums saņēmējam parasti tiek piegādāts uz pastkasti. Par sūtījumiem, kuri izmēru dēļ neietilpst pastkastē, saņēmējam pastkastē tiek atstāts paziņojums par pasta sūtījuma saņemšanu, uz kā pamata sūtījums saņēmējam tiek izsniegts paziņojumā norādītajā pasta iestādē.
b) Latvijas Pasts (ierakstītā sīkpaka) – ja pircejs vēlas preci saņemt kā ierakstīto sīkpaku, tad attiecīgais piegādes veids tiek izvēlēts preces pasūtīšanas brīdī pasūtījuma formā, vai arī informējot  Batterymarket.eu  ar tālruņa vai e-pasta starpniecību. Par šadiem sūtījumiem saņēmējam pastkastē tiek atstāts paziņojums par pasta sūtījuma saņemšanu, uz kā pamata sūtījums saņēmējam tiek izsniegts paziņojumā norādītajā pasta iestādē.
c) Cita – ja Jums nepieciešams citāds risinājums, sazinieties ar mums un mēs noorganizēsim Jums piemērotu piegādes veidu (kurjers, uz ārvalstīm utt.).

NB! Pēc pasūtījuma noformēšanas noteikti ierakstiet komentāru ailē (pirkuma procesa 5. punktā), kādam veidam dodat priekšroku.

Starptautiskās piegādes:

Pakas tiek sūtītas ar Jūsu valsts pasta sistēmas starpniecību un piegādes laiks var ilgt līdz 2 nedēļām. Somijā, Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā sūtījumi pienāk 3 dienu laikā.
Piegādes izdevumi tiek aprēķināti atbilstoši sūtījuma svaram un adresāta valstij. Pirms pirkuma veikšanas ir iespējams izmantot piegādes izdevumu kalkulatoru.

Preču atgriešana:

Klientam ir tiesības atgriezt preci par pārdevēja līdzekļiem 14 dienu laikā. Patērētājs sedz ar preces atgriešanu saistītos izdevumus līdz 7 LVL apmērā. Naudu atmaksājam klientam 10 dienu laikā. Atgriežamā prece nedrīkst būt bojāta, netīra vai ar kādām citām lietošanas pazīmēm, un tai jābūt oriģināliepakojumā.

Privātums un datu aizsardzība

Visi Batterymarket.eu apmeklēšanas un pirkumu veikšanas gaitā uzzinātie klientu personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Batterymarket.eu neizpauž tās rīcībā nonākušos datus trešajām pusēm. Ja vēlas, klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no Batterymarket.eu datu bāzes.
Kriptēts informācijas pārraides kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicēja personas datu un bankas rekvizītu drošību, un šiem datiem nevar piekļūt arī Batterymarket.eu.

Garantijas termiņš un spēkā esamība

Visām precēm pretenzijas iesniegšanas termiņš ir  24 mēneši sākot no pirkuma dienas. Pirmo 6 mēnešu laikā bojājuma esamības apliecināšanu veic pārdevējs, pēc tam – patērētājs.
Pretenzijas iesniegšanas perioda laikā pircējam ir tiesības uz pārdevēja veiktu preces bezmaksas remontu. Ka preci nav iespējams saremontēt, tā tiek nomainīta un attiecīgu lēmumu pieņem pārdevējs. 
Pretenzijas iesniegšanas tiesības ir spēkā ar nosacījumu, ka produkts ir izmantots tikai tam paredzētos apstākļos un piemērotās ierīcēs. Netiek atlīdzināti zaudējumi vai bojājumi, ko ir izraisījuši ārēji apstākļi (zibens, sprieguma svārstības, nepietiekama ventilācija, iztecējušas baterijas, ugunsgrēks, plūdi, dabīgā amortizācija u.tml.) vai nepareiza izmantošana. 
Pretenzija neietver produkta lietošanas apmācību, noregulēšanu, apkopi, tīrīšanu, tirdzniecībai piemērota izskata atjaunošanu, kā arī tādu bojājumu novēršanu, ko izraisījusi lietošanas instrukciju neievērošana. 
Pretenzijas iesniegšanas periods tiek pārtraukts un bezmaksas remonts vairs nav spēkā gadījumā, ja:

atnesot produktu uz remontu, netiek uzrādīts remontējamā produkta pirkuma dokuments, vai arī tajā esošie dati ir patvaļīgi mainīti
produkta sērijas un modeļa numurs ir mainīts, noņemts, pārvietots vai nesalasāms.
produkta konstrukcija vai izskats ir mainīts.
produkta bojājums ir radies īpašnieka vainas dēļ, nepareizas ekspluatācijas rezultātā, lietošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā, vai arī defekti radušies produkta neuzmanīgas glabāšanas un kopšanas vai pārslogošanas dēļ. 

Pretenzijas iesniegšanas tiesības neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies transportēšanas laikā pēc produkta nodošanas pircējam, produkta nepareizas izmantošanas vai programmatūras nepareizas uzstādīšanas dēļ, kā arī izmantojot produktu tam neparedzētiem mērķiem. Pretenzijas iesniegšanas tiesības neattiecas arī uz produkta regulāras izmantošanas gaitā radušos normālo detaļu nodilumu, piem., grozāmām plastmasas detaļām (slēdži utt.), kā arī no produkta mērķtiecīgas izmantošanas viedokļa nebūtiskiem bojājumiem (skrāpējumi utt..) 

Ja iesniegtās pretenzijas objekts tiek nomainīts pret pilnīgi jaunu, produktam tiek dots jauns, tikpat ilgs pretenzijas iesniegšanas termiņš. Ja tiek nomainītas tikai produkta detaļas, nomainītajām detaļām tiek dots jauns, tikpat ilgs pretenzijas iesniegšanas termiņš.

Lai izmantotu pretenzijas iesniegšanas tiesības, lūdzu, vērsieties pie Sanlab OÜ pārstāvja info@batterymarket.eu.

Papildus pretenziju iesniegšanas tiesībām, pircējam ir arī visas citas no Igaunijas Republikas likumdošanas izrietošās tiesības. 

Klēpjdatora akumulatori:

Klēpjdatoru akumulatoriem tiek dota 6 mēnešu garantija. Ja iestājas garantijas gadījums, tiek nomainīti bojātā akumulatora elementi, vai arī bojātais produkts tiek nomainīts ar jaunu un līdzvērtīgu. Nomaināmais akumulators paliek garantijas darbu izpildītāja īpašumā.
Garantijas pamatā ir preces pirkuma dokumenta vai pavaddokumenta oriģināls, uz kura ir redzams darījuma datums, produkta nosaukums un sērijas numurs, vai arī uz ierīces norādītais produkta kods.
Garantijas pārtraukšanas konstatēšana ir pārdevēja kompetencē un tā balstās uz garantijas nosacījumiem.
Pārdevējs neveic garantijas preču transportēšanu, kā arī neapmaksā pasta izdevumus, ja attiecībā uz to nepastāv iepriekšēja vienošanās.
Uz akumulatoriem garantija attiecas tikai tādā gadījumā, ja runa ir par ražotāja pieļautu defektu. Klienta pienākums ir informēt pārdevēju par defektu pēc iespējas ātrāk.

Uz akumulatoru neattiecas garantija, ja:

Akumulators ir lādēts ar nepareizām vai nesaderīgām ierīcēm
Akumulators ir saņēmis triecienu vai nokritis
Akumulators ir cietis no pārsprieguma
Akumulators ir cietis no īssavienojuma
Akumulatoru kāds ir centies atvērt
Akumulators ir izmantots datorā, kas nav tehniskā kārtībā, vai arī nav saderīgs ar akumulatoru.
Akumulatoram ir nodarīti fiziski bojājumi
Uz akumulatora esošās uzlīmes vai sērijas numuri ir noņemti vai bojāti.

Gadījumā, ja jums ir radušās problēmas ar izmantojamo akumulatoru, informējiet pārdevēju par bojāto produktu pa tālruni vai e-pastu.
Nosūtiet pārdevējam bojāto akumulatoru kopā ar pirkuma dokumentu un detalizētu problēmas izklāstu.
Ja akumulators atbilst garantijas nosacījumiem, pārdevējs nomainīs bojātā akumulatora elementus, vai arī nosūtīs klientam vietā jaunu akumulatoru 30 dienu laikā sākot no dienas, kurā bojātais akumulators nonāca pie pārdevēja. Ja akumulatora remonts vai nomaiņa nav iespējama, pārdevējs atlīdzinās akumulatora vērtību un transportēšanas izdevumus.

Pasūtīšana
Preci var iegādāties gan kā nereģistrēts, gan kā reģistrēts lietotājs.
Izvēlieties Jums nepieciešamās preces un pievienojiet tās iepirkumu grozam. Iepirkumu grozā varat mainīt pasūtāmo preču daudzumu vai preces dzēst.
Kad visas nepieciešamās preces ir atrastas, nospiediet "Noformēt pasūtījumu". Vajadzības gadījumā ieejiet sadaļā kā nereģistrēts vai reģistrēts lietotājs.
Izvēlieties maksātāju un piegādes adresi.
Izvēlieties Jums piemērotu apmaksas un piegādes veidu, aizpildiet nepieciešamās informatīvās ailes un uzklikšķiniet uz „Noformēt pasūtījumu ”.
Lapā „Pasūtījuma pārskats“ pārbaudiet, vai vēlamais pasūtījums ietver visas nepieciešamās preces un, ja visi dati ir korekti, uzklikšķiniet uz ikonas „Iesniegt pasūtījumu“. Jums uz e-pastu tiks automātiski nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums un pēc pasūtījuma apmaksas interneta bankā arī rēķins. Pasūtot rēķinu, pēc pasūtījuma noformēšanas Jums tiks nosūtīts rēķins.
Pēc priekšapmaksas rēķina apmaksāšanas Jūsu izvēlētajā veidā, pirkums tiks uzskatīts par veiktu, un Jūsu pasūtījums tiks nodots izpildei.

Apmaksa
Var maksāt ar kredītkarti, kā arī ar PayPal vai Money transfer sistēmas starpniecību. Apstiprinot pasūtījumu, izsniedzam arī priekšapmaksas rēķinu, ar kura palīdzību var veikt apmaksu internetbankā vai bankas filiālē.

Pasūtījumu pārvaldība
Ja Jūs esat reģistrēts lietotājs, zem sadaļas "Mans konts" ir iespējams pārbaudīt savus pasūtījumus un to statusu.

Konta datu atjaunošana

Izvēlnē "Mans konts" ir iespējams  mainīt arī sava konta informāciju (vārds, uzvārds un e-pasta adrese), paroli un adreses.

Noteikumi par atbildības nepiemērošanu

Preču cenas un pieejamība var mainīties, par to iepriekš nepaziņojot. Sanlab OÜ saglabā tiesības atteikties no pārdošanas un atgriezt klientam naudu, pārskaitot to uz klienta norēķinu kontu 10 darba dienu laikā, gadījumā, ja preci nav iespējams piegādāt. Sanlab OÜ saglabā tiesības atteikties no pārdošanas, ja saistībā ar preci ir notikusi kāda nejauša cilvēcīga kļūme, piemēram, ievadot cenu, vai arī kāda tehniska kļūme sistēmā (piemēram, ja 70 LVL vērts akumulators ir tirdzniecībā par 25 LVL). Līdz ar to uzskatām, ka klientam būtu jāizprot, ka runa ir par kļūmi un prece nav pārdošanā par šādu cenu. Informācija par produktiem tiek regulāri pārbaudīta un pilnveidota. Informācija var būt mainījusies kopš Jūsu pēdējā apmeklējuma. Saistībā ar ražotāju datu karšu nepilnībām, interneta veikala produktu informācijā var ieviesties neprecizitātes. Šai gadījumā Sanlab OÜ neuzņemas atbildību par produkta informācijas pareizību. Iesakām pirms pirkuma veikšanas tomēr iespēju robežās pārbaudīt produkta informācijas precizitāti mūsu klientu apkalpošanas daļā pa tālruni +372 56 507477. Produktu attēli var būt informatīva rakstura. Informācija par patērētāju aizsardzību http://www.tka.riik.ee/tarbijale/